ข้อความวิ่ง

ยินดีต้อนรับสู่บล็อกวิชาการจัดการงานเเม่บ้าน ค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562

คุณลักษณะรายวิชา

คุณลักษณะรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างการบริหารงานในงานส่วนหน้าโรงแรม
2. มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ในงานส่วนหน้าโรงแรม
3. มีทักษะการปฏิบัติงานด้านส่วนหน้าโรงแรม
4. มีเจตคติที่ดีและมีความรับผิดชอบในงานอาชีพ

สมรรถนรายวิชา

1. แสดงความรุ้เกี่ยวกับการจัดการส่วนหน้าโรงแรม
2.แสดงความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริการ สินค้าและการต้อนรับ
3. ปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรม ระดับหัวหน้างาน
4.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปฏิบัติการพื้นฐาน

คำอธิบายรายวิชา

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม ความหมายและความสำคัญ ลักษณะของงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้าโรงแรมและบทบาทหน้าที่แต่ละตำแหน่งงาน คุณลักษณะคุณสมบัติและจรรยาบรรณพนักงานบริการส่วนหน้าโรงแรม อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน งานสำรองห้องพัก งานต้อนรับและลงทะเบียนเข้าพัก งานบริการโทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้า งานบริการบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การจัดการด้านบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานส่วนหน้าโรงแรม การจัดทำรายงานสถิติต่าง ๆ การดำเนินนงานในการให้บริการทางธุรกิจ การจัดการกับข้อร้องเรียนของลูกค้า และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และฝึกปฏิบัติการจัดการงานส่วนหน้าโรงแรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น